ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


๑๑ พฤษภาคม วันพืชมงคล วันแห่งพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ข้าวคือพืชมงคลเลี้ยงชนชาติ ฝ่ายรัฐราษฎร์ร่วมสืบสานการสร้างสรรค์ ร่มบุญพระเมตตาองค์ราชัน แรกนาขวัญเสริมความหวังกำลังใจ หนึ่งวิถีที่นำทางสร้างชีวิต ภูมิความคิดภูมิความสุขทุกสมัย เอกลักษณ์จำหลักนามความเป็นไทย สำแดงในคุณค่าข้าวและชาวนา