ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันกาชาดสากล โดยมาจากจุดเริ่มต้นของสงครามที่นำมาซึ่ง
ความสูญเสีย หน่วยงาน "สภากาชาดสากล" จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ที่เจ็บป่วยอย่างไม่เลือกฝ่าย ทั้งในศึกสงครามและยามสงบ