ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


   วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ  เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง  
ได้มอบหมายให้ ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง เป็น
ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมบรรยายพิเศษให้กับ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2  ประจำปีการศึกษา 2563