ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


  วันที่ 9 ตุลาคม 2563  ท่านผู้อำนวยพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 
ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุรนันท์  วัฒนพงค์   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วยหัวหน้า
สาขาทุกสาขาวิชา ได้ประชุมและแนะนำชี้แนวทางนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ในการเขียนบันทึกฝึกงาน
และการจัดทำรายงานฝึกงาน ณ ห้องประชุมขุนศรี