ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


  วันศุกร์ที่ 6  พฤศจิกายน  2563  ท่านดร.สุชาติ  เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 
มอบหมายให้ ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์  
นาคาลักษณ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช