ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


  วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ พีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 
ได้รับการเกียรติจากเทศบาลเมืองปากพนังให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดนางนพมาศ 
ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองปากพนัง