ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


    ท่านดร.สุชาติ เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารและท่านอาจารย์รุ่งนภา เศวตบดี เจ้าของ/ผู้จัดการ 
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

     ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จำนวน1700คน เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงกัน