ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


    เมื่อวันที่ 24 - 27 กันยายน 2563 ท่านดร.สุชาติ  เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

    เดินทางไปร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนกิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติารผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ จัดโดย สำนักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์  โรงแรมใบหยกสกายโฮเทล 
จ.กรุงเทพมหานคร