ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่านดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนังพร้อมคณะ 
ได้เดินทางมามอบนวัตกรรมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้กับท่านผู้อำนวยการ 
พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังได้ใช้ล้างมือในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังขอขอบพระคุณ ท่านดร. สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปากพนังและคณะ มา ณ ที่นี่ด้วยครับ