ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


ในโอกาสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังเข้าร่วมโครงการกับบริษัทเบตเตอร์เวย์(ประเทศไทย) จำกัด
และมียอดขายสุงสุด 20 อันดับของประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในการนี้มีคุณกฤติกร กิจภราดร 
ผู้จัดการขายส่วน และคุณหนึ่งอนงค์ วังปรีชา ผู้จัดการเขต ได้เดินทางมามอบโล่ให้กับท่านผู้อำนวยการ
พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูสาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
อาจารย์เจนจิรา เดชสุวรรณ หัวหน้าสาขาการตลาด อาจารย์สายชล ทองเสน อาจารย์สุกัญญา นาถาวร 
อาจารย์จุฑารัตน์ ส่งเสมอ และอาจารย์ชฎาภรณ์ ศรีสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งสนับสนุนให้นักเรียน
สาขาการตลาดมีทักษะการขายซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของผู้เรียนสาขาการตลาด นอกจากนี้ทาง
บริษัทยังได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและมอบทุนการศึกษา10,000บาทให้กับนักเรียน
ที่มียอดขายสูงสุดอีกด้วย ทางวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทเบตเตอร์เวย์ประเทศไทย(จำกัด) 
มา ณ ที่นี้ด้วยครับ