ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


ท่านดร.สุชาติ  เศวตบดี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด
โครงการปฐมนิเทศพร้อมบรรยายพิเศษนักเรียนใหม่ระดับชั้น ปวช.1  ประจำปีการศึกษา2563
และบรรยายพิเศษ โดยพระอธิการพงษ์พัฒน์  อริยวํโส เจ้าอาวาสวัดบางจาก พร้อมด้วย
ท่านผู้อำนวยการพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้  
และ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วฟ้าเหลือง