ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์


ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์


การศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาสายอาชีพปวช.นักเรียนที่จบม.3รู้ไหมว่าการเรียนต่อสายอาชีพใน
อาชีวศึกษาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาเฉพาะสาขาวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานนักเรียนสนใจสาขาไหนก็เลือกเรียนสาขานั้นได้เลยใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพียง 3 ปีเท่านั้น ส่วนอีก 2 ปีจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
แต่ใครจะเรียนแค่ ปวช. แล้วทำงานเลยก็ได้เหมือนกัน ซึ่งพูดได้เลยว่าสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาด
แรงงานอย่างมากในปัจจุบันและอนาคตประเด็นน่าสนใจก็คือคนเรียนสายอาชีพยังน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานฉะนั้นจึงเป็นโอกาสของคนเรียนสายอาชีวะฯ ซึ่งแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์
ตกงานน้อยมากเมื่อจบออกมา

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ จาก trueปลูกปัญญา