ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 พ.ศ.2563  

วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 07:56 น.

อ่านรายละเอียด...
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ 

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:51 น.

อ่านรายละเอียด...
ประชุมและแนะนำชี้แนวทางนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ในการเขียนบันทึกฝึกงานและการจัดทำรายงานฝึกงาน 

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:40 น.

อ่านรายละเอียด...
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:34 น.

อ่านรายละเอียด...
ร่วมสืบสาน ประเพณี วันลอยกระทง 

วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 14:29 น.

อ่านรายละเอียด...

อ่านทั้งหมด...