ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
ดร.สุชาติ เศวตบดี
ประธานกรรมการบริหารอ.รุ่งนภา เศวตบดี
เจ้าของ/ผู้จัดการอ.พีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมนักเรียน นักศึกษา หอพักชายและหอพักหญิง ประจำปีการศึกษา 2563 

วันเสาร์ 5 กันยายน 2563 14:35 น.

อ่านรายละเอียด...
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วันเสาร์ 5 กันยายน 2563 14:26 น.

อ่านรายละเอียด...
มอบนวัตกรรมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 

วันศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 13:53 น.

อ่านรายละเอียด...
หนึ่งเดียวของอาชีวะภาคใต้กับ"รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ" 

วันพฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 11:14 น.

อ่านรายละเอียด...
ทุนการศึกษาชมรมชาวปากพนัง 

วันพฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 11:07 น.

อ่านรายละเอียด...

อ่านทั้งหมด...